Masterclass Effective Interactions for IT-Architects 

In dit leertraject onderzoekt u samen met collega’s de rollen en de positie van de ICT-architect in het ontstaansproces van ICT-systemen. U leert die rollen en positie verder te versterken en uit te bouwen. Uitgaand van uw persoonlijke (potentiële) kwaliteiten ontwikkelt u vaardigheden om creatieve processen in uw relaties met belanghebbenden te faciliteren en te moduleren. U verkent interactieve

beïnvloedings- en sturingsmogelijkheden en leert die op authentieke wijze te benutten.

De ICT-architect heeft een centrale positie bij het ontstaansproces van ICT-systemen. Zijn of haar bijdrage is daarbij vooral gericht op het inventariseren van behoeften, het ordenen van een veelheid aan soms onderling tegenstrijdige informatie, het moduleren van complexiteit en het creëren van oplossingen.

Dat vereist een hoge mate van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Focus op inhoud (bedrijfsprocessen en ICT-technologie) is dan ook voor de hand liggend. Aandacht voor relaties, de kwaliteit van persoonlijke interacties tussen de architect en zijn/haar omgeving is minstens van even groot belang.

De kwaliteit van de relaties/interacties van de architect met belanghebbenden en uitvoerenden is van grote invloed op de acceptatie, kwaliteit en realiseerbaarheid van de architectuur.

In dit leertraject worden persoonlijke reflecties, intensieve oefeningen en interacties afgewisseld met ondersteunende dialogen en opbouw van theoretische kaders. De eigen werkomgeving vormt daarbij de context voor individuele leerervaringen.

Tegelijkertijd wordt gedurende het leertraject gebouwd aan gemeenschappelijke beelden over bestaansrecht, rollen en bijdrage van de ICT-architect. Beelden die de individuele architect zowel rationeel als emotioneel kunnen ondersteunen bij zijn/haar werk in het veld.

De inhoud

 

Tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek met de trainers vindt een eerste verkenning van de leerdoelen plaats. De Masterclass bestaat vervolgens uit 3 workshops van ieder 2 dagen. Tussen de workshops is er de mogelijkheid tot individuele coaching.

 

Workshop 1 "Werkveld, positie en identiteit van de ICT-architect”

  • Persoonlijke werkvelden en het krachtenveld van relaties en interacties waarbinnen de ICT-architect opereert.
  • Welke rollen wil je als ICT-architect in dat krachtenveld vervullen, hoe goed lukt dat en waar ligt potentieel voor ontwikkeling?
  • Drijfveren van de ICT-architect. Waaraan ontleen je als ICT-architect energie en welke positie wil je innemen?

 

Workshop 2 "Faciliteren van Creativiteit”

  • Helpen expliciteren van beelden, meningen en verwachtingen van belanghebbenden
  • Begeleiden en faciliteren van groepen bij het vinden van (innovatieve) inhoudelijke oplossingen
  • Coaching en mentoring van ontwikkelaars bij het leveren van hun bijdrage binnen de context van de architectuur

 

Workshop 3 "Sturen door beïnvloeden”

  • Verschillende beïnvloedingsrollen en hun werkzaamheid in de fasen van het realiseringsproces
  • Mobiliseren van resources, bouwen aan een netwerk en vergroten van de eigen zichtbaarheid
  • Bouwen aan vertrouwen, creatieve confrontatie en bevorderen van co-creatorschap in de samenwerkingsrelaties  

Tussentijdse coaching

 

De workshops geven impulsen aan de activiteiten en ervaringen van de deelnemers in de werkpraktijk. Tussentijdse individuele coaching helpt die ervaringen verder te verdiepen en te integreren in het persoonlijke ontwikkelingsproces.

Dit traject wordt ook in-company gegeven.

 

Locatie

Hotel of conferentieoord in het midden van het land

 

Kosten

De kosten voor deze Masterclass bedragen 3.750,- en zijn exclusief BTW en verblijfskosten

 

Meer informatie

info@synwork.nl

0341-844893

 

AANMELDEN